Obvestilo volivcem

PREDČASNO GLASOVANJE (78. člen ZLV) Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo 18. 11. 2018 odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik) bo potekalo: v sredo, 14. 11. 2018 med 7.00 in 19.00 uro na volišču za predčasno...

Obvestilo o predčasnem glasovanju

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo 18. 11. 2018 odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik) bo potekalo: v sredo, 14. 11. 2018 med 7.00 in 19.00 uro na volišču za predčasno glasovanje vmali sejni sobi občine...

Obvestilo volilcem

Dne 18.11.2018 bodo potekale lokalne volitve, kjer bodo volivci glasovali o članih občinskega sveta in županu Občine Loška dolina. Pri glasovanju za župana se glasuje za 1 (enega) kandidata. Za kandidata glasujete tako, da obkrožite številko pred njegovim priimkom in...
Na glavno vsebino