Novice in obvestila

Seznam vloženih in potrjenih kandidatur za lokalne volitve 2018
12. 10. 2018

Vložene kanditature

Potrjene kandidature

Na glavno vsebino