Novice in obvestila

Obvestilo volilcem
26. 10. 2018

Dne 18.11.2018 bodo potekale lokalne volitve, kjer bodo volivci glasovali o članih občinskega sveta in županu Občine Loška dolina.

Pri glasovanju za župana se glasuje za 1 (enega) kandidata. Za kandidata glasujete tako, da obkrožite številko pred njegovim priimkom in imenom.

Pri glasovanju za člane občinskega sveta se glasuje za največ 7 (sedem) kandidatov. Za posameznega kandidata glasujete tako, da obkrožite številko pred njegovim priimkom in imenom.

Na glavno vsebino