Vaški odbori

Vaški odbor Stari trg pri Ložu:

 • Dragomir Savić
 • Damjan Pavlič
 • Samo Sterle
 • Blaž Sluga
 • Matjaž Žnidaršič – predsednik

Vaški odbor Lož, Podlož, Sveta Ana pri Ložu

 • Boštjan Debeljak
 • Andrija Topić – predsednik
 • Gregor Keber
 • Miroslav Podobnik
 • Franc Jenc

Vaški odbor Iga vas, Pudob in Viševek

 • Janez Antončič
 • Janez Avsec
 • Marko Mlakar
 • Bernard Mulec
 • Bojan Štefančič – predsednik

Vaški odbor Nadlesk, Podcerkev, Dane in Klance

 • Luka Mlakar – predsednik
 • Bogomir Komidar
 • Damjan Poje
 • Petra Komidar
 • Franc Kandare

Vaški odbor Vrhnika, Markovec in Knežja njiva:

 • Matjaž Modec – predsednik
 • Jože Ovsec
 • Jožef Petrič
 • Boris Uroda
 • Andrej Žnidaršič

Vaški odbor Kozarišče, Šmarata:

 • Franc Avsec
 • Gašper Kvaternik
 • Vido Kočevar
 • Nataša Mele
 • Franc Sterle – predsednik 

Vaški odbor Babna polica, Dolenje Poljane, Vrh in Podgora:

 • Primož Mlakar
 • Tadeja Antončič – predsednica
 • Katarina Tomazin
 • Franc Urbiha
 • Bojan Baraga
Na glavno vsebino