Občinska uprava

Direktor občinske uprave

Stanislav STERLE, univ. dipl. inž. elektrotehnike

tel: 01 7050 676,
stane.sterle@loskadolina.si

Sprejemna pisarna

e – naslov: obcina@loskadolina.si

Nataša POJE, dipl. organizator
Strokovna sodelavka
tel: 01 7050 670
faks: 01 7050 680

Družbene dejavnosti

Danica ZRIM, dipl. ekonomist (UN)
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

tel: 01 7050 679,
danica.zrim@loskadolina.si

Proračun in finance

Lidija NOVAK, dipl. ekonomist (UN)
Višja svetovalka za proračun in finance

tel: 01 7050 682,
lidija.novak@loskadolina.si

Prostor in gospodarske javne službe

Martina MULEC, dipl. org. menedžmenta 
višja svetovalka za prostor in gospodarske javne službe

tel: 01 7050 681,
martina.mulec@loskadolina.si

Stanovanjska dejavnost

mag. Marjetka TROHA, dipl. ekonomist (UN)
Svetovalka za splošne in stanovanjske zadeve

tel: 01 7050 683

marjetka.troha@loskadolina.si

Splošne zadeve in javna naročila

Zlatka TURŠIČ, univ.dipl.prav.
Višja svetovalka za splošne zadeve in javna naročila

tel: 01 7050 678,
zlatka.tursic@loskadolina.si

Investicije in projekti

Simon TROHA, dipl. ing. strojništva
Višji svetovalec za investicije in projekte

tel: 01 7050 684,
simon.troha@loskadolina.si   

Uradne osebe, ki dajejo splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah v občinski upravi

Na podlagi 8. člena Uredbe o upravnem poslovanju(Uradni list RS, št. 9/18), objavljam seznam javnih uslužbencev, ki dajajo splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah v občinski upravi na Občini Loška dolina uporabnikom ves poslovni čas dajajo osebno, telefonsko ali po elektronski pošti splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah naslednji javni usužbenci:

Pomoč strankam – splošne informacije

Nataša Poje, 01/7050-670, obcina@loskadolina.si, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, sprejemna pisarna

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov po 319. člneu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb)

Seznam pooblaščenih oseb, ki so v občinski upravi Občine Loška dolina pooblaščeni za vodenje in odločanje v upravnem postopku

 

Na glavno vsebino