Novice in obvestila

Obvestilo volivcem
05. 11. 2018

PREDČASNO GLASOVANJE (78. člen ZLV)

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo 18. 11. 2018 odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik) bo potekalo:

  • v sredo, 14. 11. 2018 med 7.00 in 19.00 uro na volišču za predčasno glasovanje v mali sejni sobi občine Loška dolina

Volivec, ki se namerava udeležiti predčasnega glasovanja, mora imeti s seboj osebni dokument, ki izkazuje njegovo identiteto, ter obvestilo o volišču, na katerem bi imel pravico glasovati v nedeljo, 18. 11. 2018

 

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV)

 

V skladu s 75. členom ZLV v povezavi z 81. členom Zakona o volitvah v Državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo glasujejo po pošti.  Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Občinski volilni komisiji občine Loška dolina in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede 7. 11. 2018, poslati občinski volilni komisiji Občine Loška dolina zahtevek za tak način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke, ter naslov na katerega naj mu občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo.

 

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)

 

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji Občine Loška dolina  najkasneje 3 dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14. 11. 2018. Namero z glasovanje na domu lahko volivci sporočijo sami, lahko pa v njihovem imenu zahtevek vloži tudi družinski član ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in  identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

 

Obrazec 3 – glasovanje po pošti

obrazec 9 – glasovanje na domu

 

 

Občinska volilna komisija

Občine Loška dolina

Predsednica:

Sabina Palčič, univ. dipl. prav. l.r.

Na glavno vsebino