Zahvala gasilcem

Zahvala gasilcem

Telekom Slovenije vsem gasilkam in gasilcem za eno leto podarja dodatnih 500 GB prenosa podatkov mesečno in TV-programsko opcijo po izbiri Ljubljana, 31. avgust – Telekom Slovenije v zahvalo vsem slovenskim gasilkam in gasilcem za nemoteno komunikacijo za eno leto...

Obvestilo – JP Komunala Cerknica

Občanke in občane obveščamo, da je od 1. 5. 2023 dalje Zbirni center v Starem trgu (poletni čas) dodatno odprt še vsako tretjo soboto v mesecu od 8. do 12. ure. Nov urnik: torek: od 8:00 do 14:00 četrtek: v poletnem času od 12:00 do 18:00 v zimskem času od 11:00 do...

Napotki za kurjenje kresov

Organizatorje morebitnih javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove v naravnem okolju obveščamo, da morajo pri tem upoštevati napotke, omejitve in prepovedi, objavljeni med preventivni ukrepi za požare v naravnem...

Razpis direktor JP Komunala Cerknica d.o.o.

Na podlagi 22. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS4), Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS št. 65/09-UPB s spremembami), 16. in 17. člena Odloka...
Na glavno vsebino