Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 18/23 – ZDU-1O), Pravilnika o dodeljevanju...

Javni razpis – turizem 2023

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Loška dolina (Uradno glasilo št. 62 dne 29.01.2010) Občina Loška dolina razpisuje JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA TURIZMA V OBČINI LOŠKA DOLINA ZA LETO...
Skip to content