Novice in obvestila

Sklep o začetku priprave OPPN za območje EUP ST 23 in 21 – del v Loški dolini
09. 07. 2024

Pobuda za pripravo OPPN ST 23 in 21 del – večnamenska športna dvorana:

24 06 14 ZRSVN presoja ne

Pobuda OPPN Loška dolina ST 23 IN 21-del

Sklep o začetku OPPN ST 23 in 21-del

grb z napisom
Na glavno vsebino