Stališča za območje Ograde EUP ST 02-del

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka št. 2 OPPN za območje Ograde EUP ST 02- del (OPPN Ograde).
Datum: 26. aprila, 2019
Skip to content