Stališča do pripomb z javne razgrnitve OPPN-ja

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega občinskega podrobnega prostorskega načrta za 4 odseke lokalne ceste Podcerkev-Dane št. 041043, javne poti Knežja njiva št. 729171, nekategorizirane ceste Nadlesk in Iga vas.
Datum: 8. januarja, 2018
Skip to content