Sklep o začetku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP ST 21 CDI

Občina Loška dolina objavlja Sklep o začetku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP ST 21 CDI.
Datum: 23. februarja, 2016
Skip to content