Poziv k oddaji vlog za spremembo namenske rabe zemljišča – spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Občina Loška dolina je sprejela Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina. Občane pozivamo, da lahko vložijo vloge za spremembo namenske rabe zemljišč ali spremembe prostorskih izvedbenih pogojev, do vključno 30.4.2014.
Datum: 16. aprila, 2014

Vloge se nahajajo na spletni strani občine Loška dolina in v sprejemni pisarni na sedežu občine. Izpolnjene vloge z ustreznimi prilogami pošljite na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali jih vložite osebno v sprejemni pisarni občine.

Vloga za spremembo namenske rabe zemljišča

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina

Skip to content