Novice in obvestila

Poziv k oddaji vlog za spremembo namenske rabe zemljišča – spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
16. 04. 2014

Vloge se nahajajo na spletni strani občine Loška dolina in v sprejemni pisarni na sedežu občine. Izpolnjene vloge z ustreznimi prilogami pošljite na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali jih vložite osebno v sprejemni pisarni občine.

Vloga za spremembo namenske rabe zemljišča

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina

Na glavno vsebino