Novice in obvestila

Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine v Občini Loška dolina za leto 2022
07. 04. 2022

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ( Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2022 (Uradno glasilo Občine Loška dolina, Obrh št. 164)  Občina Loška dolina razpisuje

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine v Občini Loška dolina za leto 2022

 

RAZPIS KULTURA

DOKUMENTACIJA:

Prijavni obrazec – Vloga LD

Pogodba

Zahtevek za izplačilo

Končno poročilo o porabi sredstev

Novica
Na glavno vsebino