Novice in obvestila

7. seja občinskega sveta
09. 07. 2007

Na podlagi 22.člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)

S K L I C U J E M

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v

SREDO, 30. maja 2007 ob 19. uri,
v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim

D N E V N I M R E D O M:

1. potrditev zapisnika 6. redne seje, z dne 26.4.2007
zapisnik_6_seje.pdf
2. pregled realizacije sklepov
3. predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2006
zakljucni_racun_2006.pdf
4. predlog odloka o občinskih taksah v Občini Loška dolina
odlok_o_obcinskih_taksah.pdf
5. poročilo o poslovanju Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča-Cerknica za leto 2006
porocilo_zd_cerknica.pdf
6. predlog pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Loška dolina
sofinanciranje_v_kmetijstvu.pdf
7. kadrovske zadeve:
a. soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
delovna_uspesnost_ravnateljice.pdf
8. pobude in vprašanja
pobude_in_vprasanja_odgovori.pdf

Župan Občine Loška dolina
Janez SterleVABLJENI:
– člani občinskega sveta
– uprava Občine Loška dolina
– predsednik Nadzornega odbora
– predstavnik ZD dr. Božidarja Lavriča Cerknica
– mediji

V VEDNOST:
– Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22
– predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)

Skip to content