5. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88) sklicuje župan 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 2. aprila 2015, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
Datum: 26. marca, 2015

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje, z dne 19.2.2015

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Loška dolina

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture in turizma v Občini Loška dolina »Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik«

5. Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik za leto 2014

6. Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica

7. Soglasje k Statutu Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica

8. Imenovanje nadomestnega člana SPV-ja

9. Pobude in vprašanja

Gradivo – 5. redna seja

Poročilo 2014 – Zavod grad Snežnik

Poročilo 2014 – ZD Cerknica

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar

Skip to content