Novice in obvestila

5. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
26. 03. 2015

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje, z dne 19.2.2015

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Loška dolina

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture in turizma v Občini Loška dolina »Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik«

5. Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik za leto 2014

6. Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica

7. Soglasje k Statutu Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica

8. Imenovanje nadomestnega člana SPV-ja

9. Pobude in vprašanja

Gradivo – 5. redna seja

Poročilo 2014 – Zavod grad Snežnik

Poročilo 2014 – ZD Cerknica

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar

Na glavno vsebino