Novice in obvestila

4. seja občinskega sveta
09. 07. 2007

Na podlagi 22.člena Statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena
Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)

S K L I C U J E M

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v

ČETRTEK, 08. marca 2007 ob 18. uri,
v sejnisobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim

D N E V N I M R E D O M:

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje
zapisnik_3_seje.pdf
2. Pregled realizacije sklepov
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina
predlog_odloka_o_proracunu_2007_tolarji.pdf
4. Pobude in vprašanja

Župan
Občine Loška dolina
Janez Sterle

VABLJENI:
– Člani občinskega sveta
– Uprava občine Loška dolina
– Predsednik nadzornega odbora
– Mediji

V VEDNOST:
– Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22
– Predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar )

Na glavno vsebino