Novice in obvestila

21. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
05. 06. 2018

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 21.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 14. junija 2018, ob 18. uri.

 

Dnevni red :

 

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 10.05.2018 in 17.05.2018.pdf

2. Pregled realizacije sklepov

3.  Predlog odloka o spremembah in dopolnitavh odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2018.pdf

4. Pobude in vprašanja

 

Skip to content