20. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) sklicuje župan občine Loška dolina 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 21. maja 2009 ob 19. uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
Datum: 14. maja, 2009
Skip to content