Novice in obvestila

19. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
17. 03. 2022

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151) sklicuje župan Janez Komidar 19.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 24. marca 2022, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

 

1.  Potrditev zapisnika 18. redne seje, z dne 10.03.2022

2.       Pregled realizacije sklepov

3.  Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2022 – druga obravnava  

Proračun Občine Loška dolina za leto 2022 – druga obravnava

4.  Predlog odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živala na območju    občine Loška dolina – prva obravnava

5.  Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

6.       Pobude in vprašanja

Na glavno vsebino