Novice in obvestila

18. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
24. 02. 2022

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151) sklicuje župan Janez Komidar 18.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 10. marca 2022, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

 

1 Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 10.02.2022

2       Pregled realizacije sklepov

3 Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2022 – prva obravnava

Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2022

4 Predlog odloka o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Loška dolina – skrajšani postopek

5 Imenovanje člana uredniškega odbora Javnega glasila Obrh

6  Pobude in vprašanja

Na glavno vsebino