Novice in obvestila

14. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
16. 02. 2017

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 14.  redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 23.2.2017 ob 18. uri.

 

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 13.  redne seje, z dne 22. 12. 2016

2. Pregled realizacije sklepov

3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta in sklep o imenovanju nadomestnega člana občinskega sveta občine Loška dolina

4. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Snežnik

5. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2017 – druga obravnava 

Proračun Občine Loška dolina za leto 2017 – druga obravnava

6. Izjava Občine Loška dolina o seznanitvi z višino finančnega jamstva za čas po zaprtju odlagališča Rakek Pretržje

7. Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad investicijo »Obvozna cesta Stari trg«

8. Pobude in vprašanja

 

Na glavno vsebino