Novice in obvestila

12. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
14. 01. 2021

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 12.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 21. januarja 2021, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje, z dne 15.10. 2020, 3. dopisne z dne 2.11. 2020 in 4. dopisne seje z dne 11.12.2020

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Predlog odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina – prva obravnava

Poziv javnosti k sodelovanju pri pripravi Odloka

 

4. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2021 – prva obravnava

Proračun Občine Loška dolina za leto 2021 – prva obravnava

 

5. Predlog sklepa o mnenju Občine Loška dolina k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Dokument 1, Sklep – osnutki pokrainske zakonodaje, Osnutek sklepa, Zbornik

 

6. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2021

 

7. Letni program športa Občine Loška dolina za leto 2021

 

8. Poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane

 

9. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

 

10. Pobude in vprašanja

 

INFORMACIJA:

Smučišče “Ulaka” – problematika delovanja14

 

Predvajanje seje občinskega sveta:

Na glavno vsebino