Novice in obvestila

Zelena politika slovenskega turizma
26. 09. 2019

V tednu, ko obeležujemo svetovni dan turizma (27. september), so se na seji sveta regije zbrali župani občin Primorsko notranjske regije ter v okviru dnevnega reda večji poudarek namenili podpisu dokumenta Zelena politika slovenskega turizma. Podpis listine dodatno utrjuje skupno zgodbo, prizadevanja in sodelovanje šestih občin na destinaciji Zeleni kras, ki spoštuje in zasleduje deset trajnostnih načel. Le-ta so del nacionalnega programa in certifikacijske sheme, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji.

 

Poudarek tako imenovane Zelene sheme, v katero smo skupaj s še ostalimi lokalnimi deležniki pristopili v lanskem letu, je spodbujanje trajnostnega delovanja (poslovanje, tehnologija, inovacije, mobilnost), združevanja in povezovanja, aktivnega vključevanja lokalne skupnosti, odgovornega odnosa do naravnega in družbenega okolja, promocija lokalnega značaja, predvsem pa ohranjanje lepot in okolja, v katerem se nahajamo.

 

Združitev številnih lokalnih deležnikov različnih področij (podjetja, zavodi, društva, občine, turistični ponudniki) je bila pri tem nedvomno naša dodana vrednost, kar nakazuje skupno pot in prizadevanja, da je turizem del našega vsakdana in smo s tem družbeno in okoljsko odgovorna ter prijazna destinacija.

 

Priprave na nominacijo oziroma prijavo, ki bi naši destinaciji prinesla uveljavljen znak »Slovenia Green«, se zadnje leto aktivno vrstijo, rok za njihov zaključek je v sredini oktobra 2019. V tem obdobju je bila opravljena analiza ponudbe, gibanja turističnih tokov in priprava dokumentov, ki bodo predstavljali osnovo za nadaljnje delo na destinaciji. Veliko pozornosti je bilo namenjeno tudi delu s turističnimi ponudniki, usmerjanju za pridobivanje nastanitvenih certifikatov na področju trajnosti in ekologije ter izobraževanju usposobljenih vodnikov za kakovostno predstavitev destinacije skozi načela kodeksa slovenskih turističnih vodnikov. V procesu priprave dokumentacije ima velik pomen tudi lokalna skupnost oziroma njeni prebivalci, ki so nedvomno pomemben dejavnik v razvoju trajnostnega turizma, zato je bila izvedena temeljita analiza njihovih potreb, mnenj in želja na področju turizma v domačem okolju.

 

Tovrstne aktivnosti, vključenost v Zeleno shemo slovenskega turizma je pomemben korak v razvoju turistične ponudbe na našem območju, ki izkazuje dosedanja prizadevanja in uspešno delo na tem področju, obenem pa je spodbuda za nadaljnje izboljšave, novosti in predvsem skrb ter odgovornost za našo edinstveno in nadvse zanimivo kraško pokrajino.

 

Objava rezultatov oziroma destinacij, ki bodo prejele znak »Slovenia Green«, bo predvidoma v začetku novega leta. Obenem pa ponudnike nastanitev obveščamo o možnosti prijave na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo v letošnjem in prihodnjem letu sofinanciralo pridobivanje eko certifikata EU Marjetica (ECOLABEL).

 

Za vse potrebne informacije in kakršnakoli vprašanja vam je na voljo

RRA Zeleni kras, d.o.o, 05 721 22 49, info@zelenikras.si.

Na glavno vsebino