Novice in obvestila

Zbor občanov občine Loška dolina
02. 02. 2023

Na podlagi 64. in 65. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) župan Matjaž Antončič sklicuje zbor občanov občine Loška dolina, ki bo potekal po spodaj navedenem razporedu, z naslednjim

 

D N E V N I M   R E D O M:

  1. IMENOVANJE ČLANOV VAŠKIH ODBOROV
  2. RAZNO

Vaški odbori so posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Loška dolina. Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi in delovanju vaških odborov v Občini Loška dolina (Ur. list RS, št. 17/00 in Uradno glasilo, št. 172/23), člane vaških odborov imenuje in razrešuje občinski svet izmed prebivalcev iz posameznega območja za katerega deluje posamezni vaški odbor.

Člane vaških odborov predlagajo na svojih zborih prebivalci posameznega območja za katerega deluje posamezni vaški odbor. Zbor prebivalcev posameznega območja je sklepčen, če je na zboru prisotnih 5% volilnih upravičencev območja za katerega je sklican zbor občanov.

 

VAŠKI ODBOR

DATUM

URA

LOKACIJA

Babno Polje

15.02.2023

18.30

Večnamenski objekt Babno polje
Babna Polica, Dolenje Poljane, Vrh in Podgora

14.02.2023

18.30

Osnovna šola Iga vas
Kozarišče in Šmarata

14.02.2023

17.00

Osnovna šola Iga vas
Iga vas, Pudob in Viševek

16.02.2023

17.00

Osnovna šola Iga vas
Vrhnika, Markovec in Knežja Njiva

14.02.2023

17.00

Gostišče Mlakar Markovec
Stari trg pri Ložu

15.02.2023

17.00

Medgeneracijski center Gaber
Lož, Podlož, Sveta Ana pri Ložu

15.02.2023

17.00

TIC Lož
Nadlesk, Podcerkev, Dane in Klance

15.02.2023

18.30

Medgeneracijski center Gaber

Vljudno vabljeni!

Na glavno vsebino