Novice in obvestila

Zbor občanov občine Loška dolina
04. 01. 2019

Razpored in vabilo

 

D N E V N I   R E D:

 

  1. IMENOVANJE ČLANOV VAŠKIH ODBOROV
  2. RAZNO

 

Obrazložitev:

 

Vaški odbori so posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Loška dolina. Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi in delovanju vaških odborov v Občini Loška dolina (Ur. list RS, št. 17/00), člane vaških odborov imenuje in razrešuje občinski svet izmed prebivalcev iz posameznega območja za katerega deluje posamezni vaški odbor.

 

Člane vaških odborov predlagajo na svojih zborih prebivalci posameznega območja za katerega deluje posamezni vaški odbor. Zbor prebivalcev posameznega območja je sklepčen, če je na zboru prisotnih 5% volilnih upravičencev območja za katerega je sklican zbor občanov.

 

 

Vljudno vabljeni!

Na glavno vsebino