Zbor občanov občine Loška dolina

Na podlagi 64. in 65. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) sklicuje župan zbor občanov občine Loška dolina.
Datum: 4. januarja, 2019

Razpored in vabilo

 

D N E V N I   R E D:

 

  1. IMENOVANJE ČLANOV VAŠKIH ODBOROV
  2. RAZNO

 

Obrazložitev:

 

Vaški odbori so posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Loška dolina. Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi in delovanju vaških odborov v Občini Loška dolina (Ur. list RS, št. 17/00), člane vaških odborov imenuje in razrešuje občinski svet izmed prebivalcev iz posameznega območja za katerega deluje posamezni vaški odbor.

 

Člane vaških odborov predlagajo na svojih zborih prebivalci posameznega območja za katerega deluje posamezni vaški odbor. Zbor prebivalcev posameznega območja je sklepčen, če je na zboru prisotnih 5% volilnih upravičencev območja za katerega je sklican zbor občanov.

 

 

Vljudno vabljeni!

Skip to content