Novice in obvestila

Zbiranje vlog oškodovancev zaradi posledic suše 2017
23. 08. 2017

Občina Loška dolina obvešča kmetijska gospodarstva, da se na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje pričenja z zbiranjem vlog za oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017.

 

Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše 2017

Seznam kmetijskih pridelkov za katere se ocenjuje škoda

Zbiranje vlog oškodovancev bo potekalo do 1.9.2017.

 

Vlogo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu Obrazec 2, ki ga lahko dobite tudi v  sprejemni pisarni Občine Loška dolina.

 

Obrazec 2 (podpisan) mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
Davčna številka nosilca
Naslov nosilca
KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev.
Če KMG-MID ni urejen na datum 15.07.2017, ni upravičen do državne pomoči.
GERK – številka GERK-a
VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za
ocenjevanje škode.
POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v
GERK-u

 

Obrazec pošljete ali v času uradnih ur osebno oddate na naslov občine:

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

E-naslov: obcina@loskadolina.si

Na glavno vsebino