Novice in obvestila

Zbiranje predlogov za ureditev krožišča v Starem trgu
16. 06. 2015
V sklopu izgradnje Obvozne ceste Stari trg se bo uredilo tudi krožno križišče na regionalni cesti Stari trg – Pudob.

Središče rondoja bo potrebno estetsko urediti, zato pozivamo vse občane, da pri tem sodelujejo. Prosimo, da nam posredujete svoje ideje in predloge. Predlogi naj bodo zasnovani tako, da upoštevajo preglednost in varnost v prometu. Rok za oddajo predlogov je petek, 26.6.2015. Pošljete jih na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali pa na elektronski naslov obcina@loskadolina.si.

Skupaj naredimo naš kraj prijetnejši!

Na glavno vsebino