Novice in obvestila

Vabilo na posvet – občinski prostorski načrt
24. 06. 2020

POVABILO NA JAVNI POSVET PRI OBLIKOVANJU OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV  ŠT. 5
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE LOŠKA DOLINA

Občina Loška dolina bo v sredo 8. 7. 2020 organizirala javni posvet pri oblikovanju osnutka Sprememb in dopolnitev št. 5 občinskega prostorskega načrta občine Loška dolina v obliki delavnic za največ 10 občanov v posamični skupini oz. terminu.

Delavnica je namenjena:
1. seznanitvi vseh zainteresiranih občanov, organizacij in skupnosti z izhodišči in osnutkom Sprememb in dopolnitev  št. 5 občinskega prostorskega načrta občine Loška dolina in
2. aktivnemu sooblikovanju končnega osnutka Sprememb in dopolnitev  št. 5 občinskega prostorskega načrta občine Loška dolina s podajo konkretnih predlogov in usmeritev s strani vseh zainteresiranih občanov, organizacij in skupnosti.

Predmet sprememb in dopolnitev so predvsem spremembe namenske rabe prostora in sicer se povečajo stavbna zemljišča (SZ) za cca. 34 ha za potrebe:

  • opredelitev SZ za nordijski center Babno Polje – NPU 36 (19 ha),
  • širitve dveh gospodarskih con – NPU 8, NPU 40 in NPU 41a (11,5 ha),
  • širitve območja centralnih dejavnosti v občinskem središču – NPU 44 (2,3 ha) in
  • druge načrtovane ureditve so še za potrebe kmetijskih manj zahtevnih objektov za potrebe obstoječih kmetij in nekaj manjših širitev stanovanjskih območij (do 1000 m2).

Gozdna zemljišča ohranjajo približno enak obseg kljub nekaterim krčitvam gozdov za potrebe ureditve pašnikov (za cca. 6 ha).

Kmetijska zemljišča se zmanjšajo za cca. 26 ha (0,16% vseh površin) na račun zgoraj navedenih širitev SZ (načrtovana je eno večje vračanje SZ na robu območja središča Starega trga in nekaj manjših).

Na delavnicah pričakujemo aktivno sodelovanje s podajo konkretnih razvojnih usmeritev oz. potreb v prostoru (npr. s področja razvoja gospodarskih dejavnosti, vzgojno-izobraževalnih, športnih, kmetijskih ali drugih razvojnih potreb), ki niso bile podane v preteklih aktivnostih.

Vse zainteresirane naprošamo, da pokličete v času uradnih ur in najkasneje do petka 3. 7. 2020 na telefonsko številko 01 70 50 681 ali pošljete e-mail na naslov nina.sraj@loskadolina.si ter podate kratko pojasnilo glede predmeta udeležbe, da bomo lahko primerno oblikovali posamične skupine v okviru delavnic (javnega posveta) ter se dogovorili za termin. Gradivo si lahko ogledate v priponkah.

Obrazložitve sprememb in dopolnitev

Pregledica_nacrtovane_prostorske_ureditve

POVABILO NA JAVNI POSVET PRI OBLIKOVANJU OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV  ŠT. 5
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE LOŠKA DOLINA

Občina Loška dolina bo v sredo 8. 7. 2020 organizirala javni posvet pri oblikovanju osnutka Sprememb in dopolnitev št. 5 občinskega prostorskega načrta občine Loška dolina v obliki delavnic za največ 10 občanov v posamični skupini oz. terminu.

Delavnica je namenjena:
1. seznanitvi vseh zainteresiranih občanov, organizacij in skupnosti z izhodišči in osnutkom Sprememb in dopolnitev  št. 5 občinskega prostorskega načrta občine Loška dolina in
2. aktivnemu sooblikovanju končnega osnutka Sprememb in dopolnitev  št. 5 občinskega prostorskega načrta občine Loška dolina s podajo konkretnih predlogov in usmeritev s strani vseh zainteresiranih občanov, organizacij in skupnosti.

Predmet sprememb in dopolnitev so predvsem spremembe namenske rabe prostora in sicer se povečajo stavbna zemljišča (SZ) za cca. 34 ha za potrebe:

  • opredelitev SZ za nordijski center Babno Polje – NPU 36 (19 ha),
  • širitve dveh gospodarskih con – NPU 8, NPU 40 in NPU 41a (11,5 ha),
  • širitve območja centralnih dejavnosti v občinskem središču – NPU 44 (2,3 ha) in
  • druge načrtovane ureditve so še za potrebe kmetijskih manj zahtevnih objektov za potrebe obstoječih kmetij in nekaj manjših širitev stanovanjskih območij (do 1000 m2).

Gozdna zemljišča ohranjajo približno enak obseg kljub nekaterim krčitvam gozdov za potrebe ureditve pašnikov (za cca. 6 ha).

Kmetijska zemljišča se zmanjšajo za cca. 26 ha (0,16% vseh površin) na račun zgoraj navedenih širitev SZ (načrtovana je eno večje vračanje SZ na robu območja središča Starega trga in nekaj manjših).

Na delavnicah pričakujemo aktivno sodelovanje s podajo konkretnih razvojnih usmeritev oz. potreb v prostoru (npr. s področja razvoja gospodarskih dejavnosti, vzgojno-izobraževalnih, športnih, kmetijskih ali drugih razvojnih potreb), ki niso bile podane v preteklih aktivnostih.

Vse zainteresirane naprošamo, da pokličete v času uradnih ur in najkasneje do petka 3. 7. 2020 na telefonsko številko 01 70 50 681 ali pošljete e-mail na naslov nina.sraj@loskadolina.si ter podate kratko pojasnilo glede predmeta udeležbe, da bomo lahko primerno oblikovali posamične skupine v okviru delavnic (javnega posveta) ter se dogovorili za termin. Gradivo si lahko ogledate v priponkah.

 

Obrazložitve sprememb in dopolnitev.pdf

Pregledica_nacrtovane_prostorske_ureditve.pdf

 

Priloge karte:

Karta_gji

Karta_varovanja

 

Na glavno vsebino