Novice in obvestila

Vabilo na 3. redno sejo občinskega sveta Občine Loška dolina
13. 02. 2007
Dnevni red:1. potrditev zapisnika 2. redne seje, z dne 14.12.2006

2. pregled realizacije sklepov
3. soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu

4. osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in turizem Snežnik

5. predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2007 – predstavitev
Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2007

6. predlog pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

7. imenovanje članov vaških odborov
A) sklepčni zbori občanov

B) nesklepčni zbori občanov

8. soglasje k prodaji nepremičnine

9. prometna ureditev

10. pobude in vprašanja

informacija_porocilo_org_volilne_kampanje.pdf
Župan Občine Loška dolina:
Janez Sterle l.r.

Vabljeni:

  • člani občinskega sveta
  • Uprava Občine Loška dolina
  • Predsednik nadzornega odbora
  • Predstavnik Centra za socialno delo Cerknica
  • Mediji

V vednost:

  • Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22
  • Predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)
Na glavno vsebino