Vabilo na 3. redno sejo občinskega sveta Občine Loška dolina

Na podlagi 22.člena Statuta Občine Loška dolina in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina sklicujem 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 15. februarja 2007 ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
Datum: 13. februarja, 2007
Dnevni red:1. potrditev zapisnika 2. redne seje, z dne 14.12.2006

2. pregled realizacije sklepov
3. soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu

4. osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in turizem Snežnik

5. predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2007 – predstavitev
Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2007

6. predlog pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

7. imenovanje članov vaških odborov
A) sklepčni zbori občanov

B) nesklepčni zbori občanov

8. soglasje k prodaji nepremičnine

9. prometna ureditev

10. pobude in vprašanja

informacija_porocilo_org_volilne_kampanje.pdf
Župan Občine Loška dolina:
Janez Sterle l.r.

Vabljeni:

  • člani občinskega sveta
  • Uprava Občine Loška dolina
  • Predsednik nadzornega odbora
  • Predstavnik Centra za socialno delo Cerknica
  • Mediji

V vednost:

  • Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22
  • Predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)
Skip to content