Novice in obvestila

Vabilo k sodelovanju v Obrhu
06. 02. 2019

V pripravi je prva letošnja številka občinskega glasila Obrh, ki bo predvidoma izšla 8. marca 2019.

Rubrike v Obrhu so kot običajno namenjene vsem področjem življenja in dela na območju Občine Loška dolina.

Zato k pripravi člankov vabljeni vsi posamezniki, društva, zavodi, podjetniki,…

Članke pošljite najpozneje do 20. februarja 2019 na elektronski naslov občine: obcina@loskadolina.si

 

Lep pozdrav!

 

Borut Kraševec, urednik

 

Stari trg pri Ložu, 5. 2. 2019

Na glavno vsebino