Novice in obvestila

Usposabljanje za medgeneracijske prostovoljce in družinske oskrbovalce
22. 09. 2014

Občina Loška dolina, s pomočjo Inštituta Antona Trstenjaka, pripravlja dva brezplačna tečaja:

tečaj za prostovoljno delo s starejšimi in

tečaj za družinske oskrbovalce, ki doma oskrbujejo starejše, osebe z invalidnostjo, ali dolgotrajno boleznijo.

Prvo srečanje bo 6. oktobra ob 10 h za družinske oskrbovalce in 6. oktobra ob 15 h za prostovoljce.

Srečanja bodo potekala v Loški dolini, 1x na 14 dni.

Ker je število mest omejeno vas naprošamo, da prijave oddate do konca septembra.

Prijavnica prostovoljno delo s starejšimi

Prijavnica družinski oskrbovalci

Prijazno vabljeni!

Informacije na: 031 809 734, spela.modic@loskadolina.si ali osebno na Občini

Na glavno vsebino