Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volilcev

Ugotovitveni sklep
Datum: 6. septembra, 2022
Skip to content