Ugodna posojila za projekte podjetnikov in lesarjev

Slovenski regionalno razvojni sklad je pripravil inštrument ugodnih posojil za projekte podjetnikov in lesarjev.
Datum: 24. marca, 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad s svojimi spodbudami http://www.regionalnisklad.si/, med drugim tudi na področju podjetništva, želi pripomoči k uresničevanju vizij in ciljev podjetji na področju celotne RS. V ta namen je Sklad pripravil inštrument ugodnih posojil za projekte podjetnikov in lesarjev.

Skip to content