Novice in obvestila

Tečaj prve pomoči za delovne organizacije
18. 04. 2011

TEČAJ PRVE POMOČI ZA DELOVNE ORGANIZACIJE

Organiziramo 12 urni tečaj iz prve pomoči za DO (delovne organizacije in obrtnike) in sicer v soboto, 14. maja s pričetkom ob 8. uri v poslovnih prostorih KOVINOPLASTIKE LOŽ V STAREM TRGU.

Tečaj je obvezen za vse gospodarske, negospodarske družbe in obrtnike, ki v zadnji 5- letih niso opravljali tečaja.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), ki pravi v okviru Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22.12.2006), da MORA DELODAJALEC ZAGOTOVITI:

1. da je v delovnem procesu vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.

2. da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev prisoten en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči (več na http://www.cerknica.ozrk.si/sl/PP_za_delovne_organizacije/).

Info: Gregor Pokleka, telefon: 041 523-750 ali 01 70 50 511

Območno združenje

Cerknica – Loška dolina – Bloke

Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica, e-mail: cerknica.OZRK@ozrks.si

Tel.: 01 7050– 510, TR: 0311 5100 0230 385

Na glavno vsebino