Tečaj prve pomoči za delovne organizacije

Rdeči Križ Cerknica-Loška dolina-Bloke organizira 12-urni tečaj prve pomoči za delovne organizacije.
Datum: 18. aprila, 2011

TEČAJ PRVE POMOČI ZA DELOVNE ORGANIZACIJE

Organiziramo 12 urni tečaj iz prve pomoči za DO (delovne organizacije in obrtnike) in sicer v soboto, 14. maja s pričetkom ob 8. uri v poslovnih prostorih KOVINOPLASTIKE LOŽ V STAREM TRGU.

Tečaj je obvezen za vse gospodarske, negospodarske družbe in obrtnike, ki v zadnji 5- letih niso opravljali tečaja.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), ki pravi v okviru Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22.12.2006), da MORA DELODAJALEC ZAGOTOVITI:

1. da je v delovnem procesu vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.

2. da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev prisoten en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči (več na http://www.cerknica.ozrk.si/sl/PP_za_delovne_organizacije/).

Info: Gregor Pokleka, telefon: 041 523-750 ali 01 70 50 511

Območno združenje

Cerknica – Loška dolina – Bloke

Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica, e-mail: cerknica.OZRK@ozrks.si

Tel.: 01 7050– 510, TR: 0311 5100 0230 385

Skip to content