Novice in obvestila

STERILIZACIJA IN KASTRACIJA MAČK
19. 01. 2022

Občina Loška dolina bo tudi letos zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk prebivalcev občine Loška dolina.

Sterilizacija in kastracija mačk je bistvenega pomena za omejevanje nekontroliranega razmnoževanja in rojevanja novih mladičev.  Na ta način se preprečujejo izbruhi različnih bolezni, ki so lahko škodljive tako živalim kot tudi človeku. Sterilizacija in kastracija dolgoročno izboljšata zdravje in kakovost življenja živali.

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo od 20.01.2022 do 30.10.2022 oziroma do porabe sredstev pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev:

Veterinarska postaja Cerknica d.o.o., Gerbičeva 39, 1380 Cerknica, tel. št. : 041 621 258.

Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev za največ dve (2) živali.

Preprečevanje rojstev neželenih živali je za lastnike obveza, ki izhaja iz določb 11. člena Zakona za zaščito živali. Usmrtitev ali namerna zapustitev živali pa je kazniva!

Za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk morajo lastniki izpolnjevati naslednji pogoj:

imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v Občini Loška dolina.

Poseg sterilizacije ali kastracije po tem pozivu je s strani občine sofinanciran v višini 35,00 EUR po živali, lastnik bo tako plačal le 42,15 EUR za sterilizacijo mačke oz. 27,37 eur za kastracijo mačka.

Skupni znesek zagotovljenih sredstev znaša 2.500 EUR, dokončna višina bo določena s sprejemom proračuna za leto 2022. Možnost sofinanciranja pa je odprta od 20.01.2022 do 30.10.2022 oziroma do porabe zagotovljenih sredstev. Vsi uporabniki storitev boste morali izpolnili obrazec, ki ga dobite na občini Loška dolina.

 

Dodatne informacije: Danica Zrim 01 70 50 679 ali 01 70 50 670, e-pošta: danica.zrim@loskadolina.si.

Na glavno vsebino