Stališča OPPN ST 26 IG

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za območje EUP ST 26 IG.
Datum: 25. marca, 2019
Skip to content