Stališča do pripomb z javne razgrnitve in obravnave OPPN EUP ST 21 CDI – DEL

Občina Loška dolina objavlja Stališča do pripomb z javne razgrnitve in obravnave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 21 CDI – del (dopolnjen osnutek).
Datum: 12. avgusta, 2016
Skip to content