Stališča do pripomb – spremembe in dopolnitve OPN 3

Stališča do pripomb z javne razgrnitve sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina št. 3.
Datum: 6. februarja, 2017
Skip to content