Novice in obvestila

Spisek poimenskega glasovanja poslancev o ZIPRS1617
22. 11. 2015

Za financiranje občin v letu 2016 je potrebnih najmanj 536 € na prebivalca, razlika do te vsote pa se naj zagotovi iz sredstev resornih ministrstev, ki so bila zadolžena, da znižajo stroške za delovanje občin skozi zakonodajne spremembe, pa tega niso storila. Šele v kolikor bodo ministrstva svojo nalogo opravila in skozi zakonodajne spremembe zagotovila realiziran prihranek, se lahko temu prilagodi višina povprečnine.

Zato, da bi dosegli koordiniran nastop in večji pritisk na državo in hkrati opozorili na nevzdržnost financiranja lokalne samouprave, ki s tako nizko določeno višino povprečnine še dodatno siromaši občanke in občane, so predsedstva vseh treh združenj organizirala protestno udeležbo na seji Državnega zbora, ki je potekala 18.11.2015, saj se je ZIPRS 15/16 obravnaval prav na ta dan.

Spisek poimenskega glasovanja poslancev o ZIPRS1617

Županje in župani družno proti siromašenju občank in občanov (Skupnost občin Slovenije)

Na glavno vsebino