Novice in obvestila

Sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav – Javni razpis Ministrstva za kulturo
20. 02. 2017

Kratek povzetek:

 

    na poziv se lahko javijo pravne in fizične osebe ( razen zavodov v državni lasti)  zajema raziskave za obnove in urejanje objektov in površin  znotraj naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine ( ne vključuje novogradenj in objektov v državni lasti)  ministrstvo sofinancira raziskavo 100% v znesku do največ 3.000 eur  z ddv za raziskave potrebne ob obnovi stavb in 100% v znesku največ do 6.000 eur z ddv za raziskave ob obnovi javnih površin  poziv je odprt do porabe sredstev ( cca 65.000 eur) ali najkasneje do 31.05.2017  raziskave morajo biti zaključene najkasneje 31.10.2017

 

Povezavi:

 

napoved javnega poziva: http://www.mk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/7234/

javni poziv: http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1810

Na glavno vsebino