Novice in obvestila

Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov na območju Primorsko-notranjske regije 2021
05. 05. 2021

RRA Zeleni kras, d.o.o. tudi v letu 2021 v sodelovanju z občinami Primorsko-notranjske regije objavlja javni razpis za Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov za leto 2021 na območju Primorsko-notranjske regije. Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen kredit ne sme znašati manj kot 100,00 EUR in ne več kot 1.600,00 EUR oz. 75 % vseh plačanih obresti za posamezno vlogo. Vsak upravičenec lahko odda največ 3 vloge. Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale in plačane obresti od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Rok za oddajo vloge je 15. 10. 2021.

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu in prihajajo iz: Občine Bloke, Občine Cerknica, Občine Ilirska Bistrica, Občine Loška dolina, Občine Pivka in Občine Postojna.

Razpisna dokumentacija – povabilo, vloga in priloge so objavljene na spletni strani RRA Zeleni kras, d.o.o.

Dodatne informacije dobite na:

-elektronskem naslovu: tjasa@rra-zk.si
-telefonski številki: 05/721 22 48 (Tjaša Fajdiga)
-sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka

Na glavno vsebino