Novice in obvestila

Sofinanciranje arheoloških raziskav 2018 – javni poziv
25. 02. 2018

Kratek povzetek:

– na poziv se lahko prijavijo pravne in fizične osebe (razen zavodov v državni lasti)

– zajema raziskave za obnove objektov in površin za izvajanje dejavnosti v javnem interesu znotraj naselbinske in vrtnoarhitekturne dediščine ( ne vključuje novogradnje in objektov v državni lasti)  in raziskave za potrebe obnove objektov    za stanovanja fizičnih oseb, prav tako samo za objekte znotraj naselbinske dediščine

– zajema vse oblike predhodnih raziskav, ne zajema izkopavanj in poizkopovalne obdelave arhiva najdišča za že izvedene raziskave

– ministrstvo financira raziskavo 100% v znesku do največ 3.000,00 eur z ddv ob obnovah stavb in 100% v znesku do največ 6.000,00 eur z ddv za raziskave ob obnovi javnih pvršin

– poziv je odprt do porabe sredstev (65.000,00 eur) ali najkasneje do 31.05.2017

– raziskav za katere je že bilo pridobljeno Soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline poziv ne vključuje

 

Več na povezavi: http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1867

 

Lep pozdrav,

 

Gregor Zupančič

 

Avgusta, raziskovalna in storitvena dejavnost, d.o.o.

Mestni trg 15,

5280 Idrija

 

M: 031 601 620

F: 05 372 2867

m: avgustadoo@gmail.com

http://www.arheoloske-raziskave.si/

Na glavno vsebino