Novice in obvestila

Skupina za samopomoč svojcev oseb, obolelih za demenco in destigmatizacijo staranja
15. 11. 2022

Zavod Rihtarjeva domačija bo v januarju 2023 v občini Loška dolina skušal oblikovati skupino svojcev oseb, obolelih za demenco in destigmatizacijo staranja. V skupino se lahko vključijo tudi prebivalci iz drugih občin.

Delovanje skupine bo financiral Zavod Rihtarjeva domačija in je za udeležence brezplačna. Informativne prijave sprejemamo na gsm 041 260 985 ali po e-pošti info@rihtarjeva-domacija.si

 

Skupino bosta vodili

 

Marjeta Kraševec, srednja medicinska sestra, z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami v domu za starejše, predvsem s stanovalci, ki so zboleli za demenco. Marjeta je več let v Cerknici vodila skupino za samopomoč svojcev, obolelih za demenco.

V letu 2022 je stopila na samostojno podjetniško pot ter dnevno obiskuje starejše občane in občanke v Loški dolini. S svojim znanjem, izkušnjami in človeškim pristopom se trudi, da bi starejši ob pravilni osebni negi, družabništvu in razumevanju svojcev jesen življenja dostojno preživeli v domačem okolju.

S svojo odločitvijo za samostojno podjetniško pot je Marjeta v občini Loška dolina zapolnila vrzel pomanjkanja usposobljenega kadra pri pomoči starejšim.

 

Alenka Veber, univ. dipl. soc. del., je od junija 2018 pa do oktobra 2022 živela s svojo mamo, ki je zbolela za Alzheimerjevo-vaskularno demenco. Od leta 2019 je sedež zavoda tudi Demenci prijazna točka.

Alenka dnevno piše dnevniške utrinke o življenju z demenco, ki jih objavlja na socialnih omrežjih, svoja razmišljanja objavlja tudi v glasilu Spominčica ter se redno udeležuje izobraževanj o demenci.

V februarju 2022 je uspešno zaključila 40-urni program »Sprejemati in živeti z demenco v družini«, ki ga je organiziralo Središče Rotunda, primorski družbeni center, Koper ter si tako pridobila številne kompetence, ki jih bo skupaj z Marjeto prenesla na domače okolje.

 

V skupini se bomo naučili:

 

– prepoznati dobre strani sprejemanja demence in s podajanjem lastnih izkušenj zmanjševati lastno stisko,

– sprejemati vsakodnevne odločitve pri ravnanjih, potrebah, željah in aktivnostih svojca z demenco,

– prilagoditi komunikacijo nepredvidenim situacijam in se s tem izogniti nepotrebnemu stresu,

– znanje o demenci prenesti na ožje in širše socialno okolje,

– z okolico vzpostaviti stik brez občutka manjvrednosti ali sramu zaradi bolezni in sobivanja z bolnikom,

– bivalni prostor osebe z demenco primerno opremiti, označiti in zavarovati, ter organizirati bivanje osebam z demenco, da lahko dlje časa samostojno živijo v domačem okolju,

– aktivno zapolniti prosti čas osebam z demenco, jim omogočiti več zabave in sprostitve in s tem omejiti hitro napredovanje bolezni,

– izbirati primerne gibalne vaje ter oceniti dobre rutine osebe z demenco,

– pripraviti osebo z demenco na odhod v dom starejših in se obrniti na pomoč in podporo,

– razviti sposobnosti za skupinsko delo, spretnosti vodenja, čut soodgovornosti za skupne cilje, za spoštovanje pravil in zadovoljevanje osebnih potreb ob upoštevanju potreb drugih,

– razvijati sposobnost izražanja in razumevanja pojmov in misli ter spodbujati medkulturni dialog.

 

Zavod Rihtarjeva domačija

Alenka Veber, univ. dipl. soc. del.

Na glavno vsebino