Sklep – povrnitev stroškov električne energije oškodovanim v poplavah

Na podlagi 33. člena statuta občine Loška dolina župan občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št.: 62-UPB1 in št.: 88) izdaja naslednji sklep:
Datum: 24. novembra, 2014

I. Lastnikom stanovanjskih objektov, ki jim je zaradi poplav v novembru 2014 nastala

škoda v objektih bo občina Loška dolina glede na namensko zbrana sredstva povrnila

stroške električne energije glede na izstavljen račun distributerja električne energije za mesec november in december 2014.

II. Dodeljena višina sredstev bo odvisna od zneska zbranih sredstev.

III. Upravičenci so lastniki poplavljenih stanovanjskih objektov, na podlagi uradne evidence Štaba civilne zaščite občine Loška dolina.

IV. Upravičenci prejmejo sredstva na podlagi vloge in predloženega računa za električno energijo za mesec november in december 2014.

V. V primeru, da bo zbranih več namenskih sredstev kot bo dejanskih stroškov upravičencev se sredstva namenijo za najem razvlažilnikov prostorov.

VI. Seznam zbranih sredstev in razdelitev sredstev se javno objavi.

Obrazložitev:

Poplave, ki so v mesecu novembru 2014 prizadele občino Loška dolina so lastnikom stanovanjskih objektov, povzročile veliko stroškov. Med drugim se bo zaradi razvlaževanja povečala tudi poraba električne energije. Za prizadete se na računu občine Loška dolina zbirajo namenska sredstva, ki se bodo razdelila lastnikom poplavljenih stanovanjskih objektov za so-financiranje plačila stroškov električne energije.

S tem je izrek sklepa utemeljen.

Župan

Janez Komidar

Skip to content