Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih lokalnih volitev

Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev v občinski svet občine Loška dolina in rednih volitev za župana občine Loška dolina, ki bodo dne 5.10.2014.
Datum: 23. julija, 2014
Skip to content