Sklep o določitvi volišč

Občinska volilna komisija Občine Loška dolina izdaja Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev v občinski svet Občine Loška dolina in rednih volitev za župana Občine Loška dolina, ki bodo 05.10.2014
Datum: 4. julija, 2014
Skip to content