Novice in obvestila

Seznam prejemnikov proračunskih sredstev na podlagi javnih razpisov v občini Loška dolina v letu 2021
16. 07. 2021

Proračunska sredstva na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine v občini Loška dolina v letu 2021 iz proračunske postavke 18021 je prejel:

 

Prejemnik Naslov Znesek v EUR
Župnija Stari trg pri Ložu Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu

10.000,00

 

Prejemnik proračunskih sredstev v občini Loška dolina mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v javnem razpisu.  Projekt se sofinancira v višini, ki je določena z javnim razpisom. Prejemnik sredstev mora o izvedbi projekta poročati skladno s pogodbenimi obveznostmi.

Na glavno vsebino