Novice in obvestila

Regijska štipendijska shema
02. 06. 2011

Predmet poziva: izbor delodajalcev za vključitev v RŠS v šolskem/študijskem letu 2011/2012 za Notranjsko-kraško regijo. Delodajalci, vključeni v RŠS bodo imeli sofinancirano 50% podeljenih štipendij s strani Evropskega socialnega sklada.

Pogoji za vključitev: vključijo se lahko delodajalci, ki so:

• pravne osebe zasebnega prava,

• fizične osebe,

• javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti

• se prijavijo na javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo pogoje skladno s Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem

• in imajo sedež ali poslovno enoto na območju razvojne regije oziroma občin Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna.

Razpis v celoti najdete na http://www.rra-nkr.si v rubriki RAZPSI.

Dodatne informacije dobite na:

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka

kontaktna oseba: Zdenka Žakelj

telefon: 05 / 72 12 240,

e-pošta: zdenka@rra-nkr.si

Na glavno vsebino