Novice in obvestila

Referendum o zakonu o radioteleviziji Slovenija
12. 11. 2010

Na podlagi 8. člana Zakona o volilni in referendumski kampanji župan Občine Loška dolina objavlja Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest – referendum o zakonu o radioteleviziji Slovenija

Na glavno vsebino