Referendum o zakonu o radioteleviziji Slovenija

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Loška dolina v času volilna kampanje za referendum o zakonu o radioteleviziji Slovenija.
Datum: 12. novembra, 2010

Na podlagi 8. člana Zakona o volilni in referendumski kampanji župan Občine Loška dolina objavlja Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest – referendum o zakonu o radioteleviziji Slovenija

Skip to content